Наша школа

Поделите

У школи раде учитељи и наставници који својим трудом и залагањем подстичу ученике да развију своје потенцијале и склоности. О квалитету нашег рада најбоље говоре многобројна признања, од којих је и највиша оцена (4) Министарства просвете, науке и технолошког развоја на екстерном вредновању квалитета рада установе.

Рад школе се осим кроз редовну наставу одвија и кроз сарадњу колега у тимовима, као и кроз квалитетну комуникацију међу ученицима, родитељима и наставницима.

 – Школа поседује 10 учионица за млађе разреде, 12 кабинета за старије разреде, салу за физичко васпитање, свечану салу, кабинет за корективну гимнастику, библиотеку.

– Учионице у школи су  опремљене савременом техником: 11 паметних табли и пратећа опрема, распоређених по учионицама. Све учионице будућих првака су опремљене паметним таблама.

– У школи постоји целодневна настава и продужени боравак  које реализују по 2 учитеља.
– Школа поседује сопствену кухињу у којој се свакодневно припрема ужина, као и доручак и ручак за ученике који похађају боравак.

БОРАВАК

ЦЕЛОДНЕВНА НАСТАВА