Кућни ред

Поделите
 

1. ДОЛАЗАК НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА У ШКОЛУ :
– ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА У 7.50 ч.
– ПОПОДНЕВНА У 13.50 ч.
2. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА И УЧЕНИКА:
– ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА ОД 7.30 ч.
– ПОПОДНЕВНА ОД 13.30 ч.

3. У ШКОЛУ ДОЛАЗИТИ ПРИКЛАДНО ОБУЧЕН.

4. УЧЕНИЦИ УЛАЗЕ/ИЗЛАЗЕ НА УЧЕНИЧКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ.

5. РОДИТЕЉИ СА ДЕЦОМ КОРИСТЕ УЧЕНИЧКИ УЛАЗ/ИЗЛАЗ.

6. РОДИТЕЉИ СВОЈУ ДЕЦУ ЧЕКАЈУ У ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ.

7. ИЗЛАЗАК УЧЕНИКА ВАН ШКОЛСКОГ ДВОРИШТА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ И ОДМОРА ЈЕ ЗАБРАЊЕН.

8. НОШЕЊЕ МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА У ШКОЛИ ЈЕ НА СОПСТВЕНУ ОДГОВОРНОСТ. УПОТРЕБА МОБИЛНОГ ТЕЛЕФОНА ЗА ВРЕМЕ НАСТАВЕ ЈЕ ЗАБРАЊЕНА.

9. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПУШЕЊЕ У ШКОЛИ И ШКОЛСКОМ ДВОРИШТУ. ЗАБРАЊУЈЕ СЕ УПОТРЕБА И ДОЛАЗАК ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА И ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ
10. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ КОНЗУМИРАЊЕ ХРАНЕ И ПИЋА ЗА ВРЕМЕ ЧАСА

11. ЗАБРАЊЕНО ЈЕ УНИШТАВАЊЕ ШКОЛСКЕ ИМОВИНЕ

12. ЗАБРАЊЕН ЈЕ БИЛО КОЈИ ОБЛИК ЗЛОСТАВЉАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

13. ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОШТОВАЊЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ШКОЛЕ

СВАКО НАРУШАВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА ПОВЛАЧИ АДЕКВАТНЕ САНКЦИЈЕ, У СКЛАДУ СА ВАЖЕЋИМ ЗАКОНИМА И ПРАВИЛНИЦИМА ШКОЛЕ.