Разредна настава

Поделите

Јелисавета Бојовић – професор разредне наставе, завршила је Педагошку академију у Вршцу и Учитељски факултет у Врању, запослена у школи од 1997. године

Контакт e-mail: savetabojovic@gmail.com, контакт телефон 060/3006150

Јелена Живковић – професор разредне наставе, завршила Учитељски факултет у Београду. У школи ради од 2004. године.

Контакт e-mail: jzivkovic79@gmail.com

Љубинка Јеремић – професор разредне наставе, завршила Средњу педагошку и Педагошку академију  у Јагодини и Учитељски факултет у Врању.

Контакт e-mail: ljubinkajeremic@gmail.com

Јелена Јоксимовић – професор разредне наставе, завршила је Средњу економско-трговинску школу 2005. и Педагошки факултет 2009. У школи ради од 2009.

Jaсмина Копривица – професор разредне наставе,  завршила је Пожаревачку гимназију и Учитељски факултет у Врању. У школи запослена од 1994. године.

Контакт e-mail djurdja.twins@gmail.com, контакт телефон: 064/1155239

Александра Милошевић – професор разредне наставе, завршила је Педагошку академију у Јагодини и Учитељски факултет у Врању. У школи ради од 1995. године.

Контакт e-mail saskamilosevic74@gmail.com, контакт телефон: 069/3595228

Ана Митровић –  професор разредне наставе, завршила је Пожаревачку гимназију и дипломирала на Учитељском факултету у Београду. У школи ради од 2013. године.

Наташа Николић Гајић, професор разредне наставе, мастер образовних политика (Филозофски факултет у Београду и Педагоши факултет у Јагодини), запослена је у ОШ „Краљ Александар I“ у Пожаревцу као учитељ, педагошки саветник.

Данијела Радовановић –  професор разредне наставе, завршила је Педагошку академију у Неготину и Учитељски факултет у Врању. У школи ради од 1997. године.

Координатор је Тима за развој школског програма.

Зорица Стевић – учитељ, завршила је Учитељску школу у Београду и Педагошку академију у Београду. У школи ради од 1979.године

Контакт e-mail zorica.stevic54@gmail.com

Весна Цветковић – мастер учитељ, завршила Педагошку академију Јагодини и Факултет педагошких наука у Јагодини. У школи ради од 1993. године.

Виолета Шaлер – професор разредне наставе, завршила је Гимназију „Јован Шербановић“ у Пожаревцу, Педагошку академију у Новом Саду и Учитељски факултет у Београду. У школи ради од 1991.