Распоред контролних и писмених задатака

РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА ЗА ПРВО ПОЛУГОДИШТЕ ШКОЛСКЕ 2018/19

к – контролни задатак, п – писмени задатак,

15′ – петнаестоминутна провера, 20′ – двадесетоминутна провера

 

V1

српски језик – 8.10. (п), 7.12. (п)

математика – 24.10. (п), 24.12. (п)

италијански језик –  30.10. (20′), 6.11. (к), , 15.1. (к)

историја – 24.9 (к)

биологија – 1.10 (к)

географија – 22.10. (к)

V2

српски језик – 8.10. (п), 7.12. (п)

математика – 26.10. (п), 26.12. (п)

италијански језик – 22.10. (20′), 5.11. (к), 14.1. (к)

историја – 24.9 (к) , 

биологија -1.10 (к)

географија –18.10. (к)

V3

српски језик – 8.10. (п), 7.12. (п)

математика – 26.10. (п), , 26.12. (п)

италијански језик – 25.10. (20′) 8.11. (к), 17.1. (к)

енглески језик – 16.11. (к), 21.12. (п)

историја – 24.9 (к) , 

биологија -1.10 (к)

географија –22.10. (к)

V4

српски језик – 8.10. (п), 7.12. (п)

енглески језик – 31.10. (к). 30.11. (п),  16.1. (к)

математика – 26.10. (п), , 26.12. (п)

италијански језик – 23.10. (20′), 6.11. (к), 18.1. (к)

историја – 24.9 (к)

биологија -1.10 (к)

географија –18.10. (к)

VI1

српски језик – 5.10. (к), 10.10. (п), 6.11. (к), 18.12. (п), 16.1. (к)

енглески језик – 10.10 (20′), 2.11.(к), 7.12. (п)

италијански језик – 1.11. (к), 29.11. (п)

математика – 27.9. (к), 26.10. (п), 15.11.(к), 26.12. (п)

биологија -2.10 (к)

географија – 25.9 (к), 4.12. (к)

VI2

српски језик – 8.10. (п), 10.12.(п)

енглески језик – 5.12. (п)

италијански језик – 31.10. (к), 28.11. (п)

математика – 5.10. (к), 25.10. (п)

биологија -2.10 (к)                  

географија – 24.9 (к), 4.12. (к)

VI3

српски језик – 10.10. (п), 17.12. (п)

енглески језик – 8.10 (20′), 31.10.(к), 5.12. (п)

италијански језик – 31.10. (к), 28.11. (п)

математика – 25.10. (п), 25.12. (п)

биологија -2.10 (к)

географија – 26.9 (к), 7.12. (к)

VI4

српски језик – 5.10.(к), 10.10. (п)

енглески језик – 8.10 (20′), 31.10.(к), 5.12.(п)

математика – 25.10. (п), 25.12. (п)

италијански језик – 15.11.(к), 10.1. (п)

биологија -2.10 (к),

географија – 24.9 (к), 4.12. (к)

VI5

српски језик – 5.10. (к), 12.10. (п), 6.11., 18.12. (п), 15.1. (к)

енглески језик – 10.10 (20′), 31.10.(к), 7.12. (п)

италијански језик – 30.10. (к), 27.11. (п)

математика – 24.10. (п), 15.11. (м), 26.12.(п)

биологија -2.10 (к)

географија – 24.9 (к), 5.12. (к)

VII1

српски језик 8.10. (п), , 7.12. (п)

географија – 15.10. (к)

италијански језик – 18.10. (к) , 21.12. (п)

математика – 25.10. (п), 27.12. (п)

енглески језик – 5.11. (к), 17.12. (п)

VII2

српски језик 8.10. (п) , 7.12. (п)

географија – 15.10. (к)

италијански језик – 17.10. (к), 20.12. (п)

математика – 4.10. (к), 25.10. (п)

енглески језик – 5.11. (к), 17.12. (п)

VII3

српски језик 8.10. (п) , 7.12. (п)

географија – 15.10. (к)

италијански језик – 19.10. (к) , 21.12. (п)

математика –  25.10. (п), 25.12. (п)

енглески језик – 5.11. (к), 17.12. (п)

VII4

српски језик 8.10. (п) , 7.12. (п)

географија – 15.10. (к)

италијански језик – 17.10. (к) , 21.12. (п)

математика – 25.10. (п), 27.12. (п)

енглески језик – 5.11. (к), 17.12. (п)

VIII1

српски језик – 5.10. (к), 12.10. (п), 6.11.(к), 18.12. (п), 15.1.(к)

математика 8.10. (к), 25.10. (п), 26.12. (п)

географија 22.10. (к)

енглески језик – 29.10. (к) , 14.1. (п)

италијански језик – 2.11. (к), 30.11. (п)

VIII2

физика – 26.9. (к) , 18.12. (п)

српски језик – 5.10. (к), 12.10. (п), 15.1.(к)

математика – 8.10. (к), 25.10. (п), 20.11. (к) , 26.12. (п)

географија – 23.10. (к), 27.11. (к)

енглески језик – 31.10. (к), , 11.1. (п)

италијански језик – 2.11. (к), 30.11. (п)

историја – 5.11. (к), 3.12. (к)

VIII3

физика – 25.9. (к)

српски језик – 8.10. (п), 10.12. (п)

математика –  25.10. (п), , 26.12. (п)

географија 22.10. (к), 27.11. (к)

енглески језик – 29.10. (к), , 10.1. (п)

италијански језик – 31.10. (к), 28.11. (п)

историја – 5.11. (к) , 3.12. (к)

VIII4

физика – 25.9. (к)

српски језик – 10.10. (п), 5.12. (п)

математика –  26.10. (п)

географија 22.10. (к), 29.11.(к)

енглески језик – 30.10. (к), 10.1.(п)

италијански језик – 1.11. (к), 29.11. (п)

историја – 5.11. (к) , 3.12. (к)

VIII5

физика – 25.9. (к)

српски језик – 5.10. (к), 12.10. (п) , 18.12. (п), 15.1.(к)

математика –  8.10. (к), 25.10. (п) , 26.12. (п)

географија 24.10. (к), 28.11. (к)

енглески језик – 30.10. (к), 10.1. (п)

италијански језик – 31.10. (к), 28.11. (п)

историја – 5.11. (к) , 3.12. (к)