Примери добре праксе

Поделите

Здраво, моје име је корона вирус!

Рад ученика V3 на тему коронавируса. КОРОНА ВИРУС

Posted in За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

Настава ван учионице

3. септембра 2019. ученици 4. разреда су посетили Галерију савремене уметности и погледали изложбу. Занимљиво предавање пажљиво су слушали и потом активно учествовали у квизу који су припремиле кустос Биљана и водич Сања. Том приликом су у Градском парку имали настави са читањем…

Posted in Дешавања, За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

Развијамо међупредметне компетенције

27. септембра 2018. одржан је час физике под називом: Звучни таласи и резонанција, утврђивање. Циљ часа био је да се корелацијом физике и музичке културе код ученика развију одређене међупредметне компетенције. Ученик-сарадник био је Никола Дамјановић из VIII1.

Posted in Актуелно, Дешавања, За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

„Ка квалитету школе“

2. фебруара 2018. у нашој школи одржано је интерно стручно усавршавање на тему „Ка квалитету школе“. Аутори радионице су били Наташа Николић Гајић и Горан Сегер. Реализатор семинара била је Наташа Николић Гајић.   

Posted in Актуелно, Дешавања, За наставнике, Примери добре праксе | Leave a comment

Огледни часови „Наелектрисање и провођење електричне струје“

24. јануара 2018. наставница физике Снежана Стојановић одржала је у 4. разреду серију огледних часова физике на тему „Наелектрисање и провођење електричне струје“. Часови су били више него успешни, а ученици су, поред прилике да нешто науче, успели да се настави са читањем…

Posted in Актуелно, Вести, Дешавања, За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

Угледни час географије: Северна Африка

Наставница географије Виолета Рајић одржала је 6. децембра 2017. угледни час географије у 7. разреду, наставна јединица: Географски преглед Северне Африке. Часу су сем представника управе школе присуствовали и други наставници географије.

Posted in Актуелно, Вести, За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

Дељивост бројева

Ученици V3 израђују постере на часу математике, наставна јединица: дељивост бројева. Наставник, Марија Костић.

Posted in За ђаке, За наставнике, За родитеље, Примери добре праксе | Leave a comment

Критичко мишљење и решавање проблема – Идеологије 19. и 20. века

Posted in Примери добре праксе | Leave a comment

Угледни час из хемије

Љиљана Томић одржала 18. маја 2017. је у 8. разреду угледни час из хемије, наставна јединица: полисахариди.

Posted in За ђаке, За наставнике, Примери добре праксе | Leave a comment