Документа потребна за упис првака у основну школу

Поделите

 1.    Извод из матичне књиге рођених

2.    Уверење о похађању предшколског програма

3.    Доказ о лекарском прегледу детета

4.    Доказ о пребивалишту родитеља

Изузетак представљају ученици из осетљивих друштвених група који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације.