Планирање и реализација образовне подршке деци/ученицима путем ИОП-а

У школи је 25. октобра 2017. одржан стручни скуп на тему „Планирање и реализација образовне подршке деци/ученицима путем ИОП-а“ у реализацији Милене Васић, саветника-спољног сарадника ШУ Пожаревац и координаторке Мреже подршке инклузивном образовању. Скупу су присуствовали  координатори стручних тимова за инклузивно образовање. На скупу је било настави са читањем…