Oбука за смањење ризика од катастрофа

У школи је, 08. фебруара 2017. одржана обука за смањење ризика од катастрофа коју у сарадњи са УНИЦЕФ-ом у оквиру пројекта „Смањење ризика од катастрофа“ реализује Савез учитеља Републике Србије. Ова обука би требало да пружи подршку наставницима разредне наставе у укључивању настави са читањем…